Opsyen putusan ditambah nilai nilai

Pelaburan dalam mata wang asing, sekuriti yang berdagang masuk atau menerima pendapatan dalam mata wang asing, atau derivatif yang memberikan pendedahan kepada mata wang asing adalah tertakluk kepada risiko yang mata wang tersebut boleh menurun nilai berbanding dengan U. Penggunaan dan perdagangan yang berjaya adalah bergantung kepada kemahiran dan pengalaman subordinator dengan instrumen tersebut dan termasuk risiko seperti korelasi yang tidak sempurna, kehilangan potensi yang tidak terhad, ketidakupayaan untuk meramalkan pergerakan atau arah, kegagalan rakan niaga, dan keperluan margin yang mengakibatkan penjualan yang merugikan.


Stok pertumbuhan biasanya dijual berdasarkan pendapatan masa depan atau yang dijangkakan dan terdedah kepada perubahan harga yang lebih besar dan potensi kerugian yang lebih besar daripada jenis saham lain. Bon berprestasi tinggi, bon bertaraf rendah, dan sekuriti yang tidak disebut harga secara umum disebut "bon sampah" dan dianggap di bawah "gred pelaburan" oleh agensi penarafan kebangsaan. Bon Junk biasanya mempunyai hasil yang lebih tinggi untuk mengimbangi risiko yang lebih besar bahawa penerbit mungkin tidak membuat bayaran prinsipal dan bunga.

Sekuriti syarikat permodalan kecil melibatkan risiko yang lebih besar daripada syarikat yang lebih besar dan lebih mantap dan mungkin tertakluk kepada turun naik harga saham yang lebih tinggi. pengasas pengetua firma, Clifford S. Asness, Ph. Krail, dan John M. Liew, Ph. Pengetua dibentuk AQR untuk membina kejayaan itu dan membolehkan profesional utama untuk menumpukan sebahagian besar masa mereka untuk penyelidikan dan pembangunan proses pelaburan.

Mereka mematuhi proses pelaburan yang teguh yang memanfaatkan teknik institusi dan penyelidikan, analisis dan wawasan yang berwibawa. Apa itu Anuiti Variabel? Anuiti berubah adalah jangka panjang, pelaburan tertunda cukai yang direka untuk persaraan, melibatkan risiko pelaburan dan mungkin kehilangan nilai. AllianceBernstein L. AllianceBernstein adalah firma pelaburan yang didorong oleh penyelidikan yang bersifat global dalam lingkup dan berpusatkan pelanggan dalam misinya.

Kami percaya kecemerlangan penyelidikan adalah kunci kepada hasil yang lebih baik, jadi kami telah membina keupayaan penyelidikan dengan luas, mendalam dan memberi tumpuan kepada inovasi. Kami menawarkan pelbagai perkhidmatan pelaburan menyeluruh di seluruh rantau dan sepanjang spektrum risiko-dan-pulangan; termasuk ekuiti, pendapatan tetap, pelaburan alternatif dan strategi pelbagai aset. Pelbagai perkhidmatan pelaburan ini direka untuk memenuhi keperluan pelanggan tanpa mengira negara, mata wang asas atau kedudukan cukai.

Tidak ada proses undang-undang untuk mengutip semua atau sebahagian daripada prinsipal atau faedah yang kena dibayar. Perjanjian swap adalah derivatif tertakluk kepada risiko ingkar oleh pihak kaunter dan risiko bahawa Dana tidak akan dapat memenuhi kewajipannya untuk membayar pihak lain kepada perjanjian itu. Sekuriti syarikat utiliti amat sensitif kepada pergerakan kadar faedah. Apabila kadar faedah meningkat, harga saham syarikat-syarikat ini cenderung jatuh.

Keuntungan atau kerugian daripada derivatif boleh jauh lebih besar daripada kos asal derivatif. Urus niaga derivatif tertentu boleh membahagikan portfolio kepada risiko rakan niaga.

Kadar faedah yang semakin meningkat cenderung untuk melanjutkan tempoh sekuriti yang berkaitan dengan gadai janji, menjadikannya lebih sensitif terhadap perubahan dalam kadar faedah dan memperlihatkan turun naik tambahan. Apabila kadar faedah berkurangan, peminjam boleh membayar gadai janji mereka lebih cepat daripada jangkaan, yang boleh mengurangkan pulangan. Portfolio ini lebih terdedah kepada pergerakan harga sumber asli dan faktor-faktor yang terutamanya mempengaruhi minyak, gas, perlombongan, tenaga, bahan kimia, kertas, keluli, atau sektor pertanian daripada portfolio yang lebih luas.

Setiap pasukan dalam organisasi kami yang lebih luas mempunyai falsafah dan proses pelaburan yang tepat yang meletakkan kepentingan tertinggi pada pelaksanaan yang konsisten. Kami menawarkan keupayaan pelaburan tersendiri. Tawaran teras kami, nilai ekuiti, diuruskan oleh pasukan Boston Partners, menggunakan pendekatan pelaburan yang dibangunkan oleh pengasas firma itu.

Portfolio ini melabur dalam instrumen derivatif, yang merupakan instrumen kewangan yang nilainya bergantung kepada, atau diperoleh daripada, nilai aset pendasar, kadar rujukan, atau indeks. Derivatif boleh menjadi sangat tidak menentu dan mungkin tertakluk kepada kos urus niaga dan risiko tertentu, seperti perubahan yang tidak dijangka dalam harga sekuriti dan pelaburan mata wang global.

Sebagai pengurus pelaburan global yang bebas, BlackRock tidak mempunyai tanggungjawab yang lebih besar daripada pelanggannya. Itulah sebabnya kebanyakan dana pencen dan syarikat insurans terbesar di dunia mempercayai BlackRock untuk memahami objektif unik mereka dan mengapa penasihat dan pelabur akhir individu bergaul dengan BlackRock untuk membantu mereka membina portfolio yang lebih dinamik, pelbagai memerlukan masa ini.

Dana ini dianggap tidak dikongsi dan mungkin melabur dalam bilangan penerbit terhad. Dengan jumlah penerbit yang berbeza, terdapat lebih banyak risiko daripada memegang bilangan penerbit yang lebih besar, kerana sebarang perubahan boleh menyebabkan turun naik harga pulangan dan harga saham portfolio yang tidak banyak.

Lengan pengurusan aset Jackson, JNAM, bertanggungjawab untuk memilih dan memantau pengurus wang pada platform pelaburan anuitas variabel kami. Di samping itu, kumpulan yang berpangkalan di Chicago ini menyelia pembinaan portfolio peruntukan yang terdapat di seluruh anuiti anu berubah-ubah Jackson.

Apabila kadar faedah meningkat, sekuriti pendapatan tetap secara amnya akan menurun nilai. Sekuriti pendapatan tetap jangka panjang biasanya mempunyai lebih banyak turun naik harga daripada sekuriti pendapatan tetap jangka pendek. Beberapa sekuriti ekuiti juga mungkin sensitif terhadap perubahan kadar faedah.

BlackRock telah membina penawarannya di sekeliling keperluan terbesar pelanggannya: Ini digabungkan dengan tumpuan tunggal dalam menyampaikan prestasi kukuh, konsisten dan keupayaan untuk melihat seluruh kelas aset, geografi dan strategi pelaburan untuk mencari penyelesaian yang tepat.

Pelaburan dalam sekuriti asing adalah tertakluk kepada turun naik yang berpotensi dalam nilai mata wang asing, maklumat kurang terbuka dan kemungkinan pengenaan cukai pegangan asing ke atas pendapatan yang kena dibayar atas sekuriti.


Melabur dalam pasaran baru muncul mungkin melibatkan lebih banyak risiko daripada melabur di negara maju, termasuk kemungkinan kepekatan industri, nasionalisasi, cukai dan kos transaksi, jumlah dagangan yang lebih rendah, dan sekuriti kurang cair, menyebabkan ketidaktentuan yang lebih tinggi.

Mereka mungkin lebih tidak menentu dan kurang cair daripada U. Teknik pelaburan pengurus gagal untuk mencapai objektif pelaburan Dana atau memberi kesan buruk kepada prestasi pelaburan Dana. Pendekatan konsisten kami - dalam kombinasi dengan Sistem ModalSM - bertujuan untuk mencapai keputusan yang unggul dari masa ke masa.

opsyen tambah nilai saham ditambah

Menulis pilihan panggilan boleh mengurangkan risiko memiliki sekuriti ekuiti, opsyen tambah nilai saham ditambah, tetapi ia menghadkan peluang untuk mendapat keuntungan daripada kenaikan nilai pasaran stok. Sekuriti Bersandarkan Gadai Janji: Dengan jumlah penerbit yang lebih kecil, terdapat lebih banyak risiko daripada memegang jumlah penerbit yang lebih besar, kerana sebarang perubahan boleh menyebabkan turun naik harga pulangan dan harga saham yang lebih besar daripada portfolio yang tidak dikongsi. Sekiranya rakan niaga memungkiri kewajipannya, Dana mungkin mengalami kelewatan, menanggung kos, atau kehilangan wang dalam melaksanakan haknya di bawah perjanjian. Akibatnya, pembayaran yang dibuat oleh A yang bergantung kepada perubahan pemilikan atau kawalan tidak dikecualikan daripada takrifan opsyen tambah nilai saham ditambah pembayaran di bawah ini A Portfolio ini lebih terdedah kepada pergerakan harga sumber asli dan faktor-faktor yang terutamanya mempengaruhi minyak, gas, perlombongan, opsyen tambah nilai saham ditambah, tenaga, bahan kimia, kertas, keluli, atau sektor pertanian daripada portfolio yang lebih luas. Jika kelulusan pembayaran oleh pemegang saham entiti mesti dibuat oleh undi pemilik pemilik entiti yang berasingan, hak mengundi biasa entiti. Contoh 2. Pengurus pelaburan bebas global yang berpusat di pelbagai peringkat strategik dengan Legg Mason menyediakan skop kepakaran untuk menyokong matlamat jangka panjang anda. Ia diterbitkan setiap minggu.

Portfolio ini memberi tumpuan kepada negara, wilayah, industri dan sektor tertentu dan mungkin tertakluk kepada risiko yang lebih buruk daripada perkembangan yang buruk di kawasan tersebut. Penekanan yang lebih besar atau tumpuan yang diprogramkan ke atas pelaburan dalam industri tertentu boleh mengakibatkan turun naik nilai saham yang signifikan sebagai tindak balas terhadap peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi industri itu. Saham permodalan yang besar sebagai satu kumpulan mungkin tidak dapat disukai oleh pasaran, menyebabkan dana menjadi kurang baik dana yang menumpukan pada jenis saham lain.

Pelaburan dalam sekuriti yang sukar untuk membeli atau menjual sekuriti yang tidak cair atau tidak berurusniaga boleh mengurangkan pulangan sekiranya Dana tidak dapat menjual sekuriti pada masa atau harga yang berfaedah. Sekuriti tidak cair juga mungkin sukar untuk dihargai. Sekuriti syarikat pertengahan permodalan melibatkan risiko yang lebih besar daripada syarikat yang lebih besar dan lebih mantap dan mungkin tertakluk kepada volatiliti harga saham yang lebih tinggi.

Sistem Modal menggabungkan akauntabiliti individu dengan kerja berpasukan. Dana yang menggunakan Sistem Modal dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang diuruskan secara bebas oleh profesional pelaburan dengan pelbagai latar belakang, umur dan pendekatan pelaburan.

Perubahan dalam kekuatan kewangan penerbit, tanggapan pasaran kekuatan kewangan penerbit atau dalam penarafan-mana kredit keselamatan yang mencerminkan penilaian pihak ketiga risiko kredit yang dibentangkan oleh tertentu penerbit-boleh menjejaskan nilai sekuriti hutang yang mendasari menyebabkan potensi kerugian kepada portfolio.


Opsyen dagangan, kontrak niaga hadapan dan instrumen kewangan derivatif lain, dan sesetengah sekuriti berhubung dengan kaunter melibatkan risiko kredit dan penyelesaian kepada pihak yang terlibat.

Kami mempunyai budaya yang berpusatkan pelaburan di Boston Partners, di mana pelaburan menggerakkan irama perniagaan sehari-hari. Semuanya bermula dengan orang-orang kita. Daripada pekerja kami, 42 adalah profesional pelaburan. Kami mempunyai struktur pengurusan yang rata yang memberi kuasa penganalisis dan pengurus portfolio kami untuk menyelidik dan membina cadangan dan portfolio pelaburan mereka dalam satu set prinsip pelaburan yang khusus dan jelas.

Risiko rendah dan Pendedahan Nilai derivatif berkaitan komoditi akan turun naik berdasarkan perubahan dalam komoditi asas atau indeks yang berkaitan dan boleh melibatkan turun naik yang lebih besar daripada punca, termasuk kemarau, banjir, cuaca, penyakit ternakan, embargo, tarif, dan antarabangsa ekonomi, politik , dan perkembangan pengawalseliaan. Dana ini juga mungkin tertakluk kepada risiko pihak berkait kerana jumlah pihak yang terhad.

Pada masa yang sama, kami terus berusaha untuk mencapai kecemerlangan dalam perkhidmatan pelanggan dan pemikiran kepimpinan. Kami percaya objektif ini berkait rapat dengan satu sama lain dan masing-masing merupakan komponen penting dalam tanggungjawab fidusiari. Risiko Utama dan Pelaburan Pendedahan dalam mata wang asing, sekuriti yang berdagang masuk atau menerima pendapatan dalam mata wang asing, atau derivatif yang memberikan pendedahan kepada mata wang asing adalah tertakluk kepada risiko yang boleh diturunkan nilai mata wang berbanding U.

Strategi Pelaburan Baru. Landskap pelaburan hari ini memerlukan cara baru untuk menguruskan risiko dan mendedahkan kemungkinan pertumbuhan, terutamanya dalam pasaran bergolak. Elite Access menggabungkan beberapa strategi pelaburan yang paling progresif yang ada hari ini - serta metodologi disiplin mengenai pemilihan, semakan, dan pengawasan pengurus wang bertaraf dunia - untuk membantu anda menguruskan risiko dan terus melabur dalam masa yang tidak menentu.AllianceBernstein mengekalkan tumpuan yang mantap untuk menyampaikan prestasi yang kukuh dan membangunkan strategi pelaburan yang dapat memenuhi keperluan pelanggan kami.

Perjanjian pembelian semula songsang melibatkan penjualan sekuriti yang dipegang oleh Dana dengan perjanjian untuk membeli balik sekuriti pada harga, tarikh, dan pembayaran bunga yang dipersetujui. Pihak lain mungkin gagal untuk memulangkan sekuriti pada masa yang tepat atau sama sekali, mengakibatkan kerugian kepada Dana.

Jualan pendek mungkin dilakukan dengan menjual keselamatan yang tidak dimiliki oleh dana. Sekiranya harga keselamatan dijual meningkat pendek, dana akan menanggung kerugian yang tidak terhad; sebaliknya, jika harga menurun, dana akan menyedari keuntungan. Boston Partners At Boston Partners, misi tunggal kami adalah untuk menghasilkan pulangan pelaburan teratas untuk pelanggan kami. Kami adalah yang pertama dan paling penting dalam organisasi pelaburan yang dijalankan oleh profesional pelaburan berikut falsafah pelaburan yang berdisiplin.


Dengan akar yang mendalam di setiap rantau di seluruh dunia, sesetengah pasukan pelaburan di 27 negara berkongsi pemikiran terbaik untuk mendapatkan pandangan yang dapat mengubah hasil. Itu bentuk dan menguatkan keputusan pelaburan yang BlackRock - dan kliennya - membuat. Risiko Primer dan Pendedahan Peminjaman boleh membesar-besarkan atau mengurangkan pulangan atau menyebabkan Dana untuk melikuidasi kedudukan apabila ia tidak berfaedah untuk melakukannya untuk memenuhi kewajibannya.

opsyen tambah nilai saham ditambah

Persekitaran kawal selia yang sentiasa berubah telah menyebabkan persaingan yang lebih besar dalam industri dan kemunculan pembekal yang tidak dikawal selia sebagai sebahagian besar industri, yang mungkin membuat beberapa syarikat kurang menguntungkan. Di dunia yang beralih dan berubah dengan lebih pantas dari sebelumnya, pelabur yang menginginkan jawapan yang membuka peluang dan mendedahkan risiko mengamankan aset mereka kepada BlackRock.

Leverage, termasuk pinjaman, boleh menyebabkan strategi untuk menjadi lebih tidak menentu kerana leverage cenderung untuk membesar-besarkan kesan apa-apa peningkatan atau penurunan dalam nilai sekuriti portfolio Dana, dan boleh menyebabkan ia untuk mencairkan kedudukan portfolio pada waktu yang merugikan untuk memenuhi obligasinya atau untuk memenuhi keperluan pemisahan aset. Model-model kuantitatif proprietari mungkin tidak berjaya dalam mengenal pasti sekuriti yang akan membantu Kumpulan mencapai matlamatnya, dan mungkin mengatasi penanda arasnya atau dana lain dengan tujuan pelaburan serupa.

Dana ini mungkin cuba melindung nilai melindungi terhadap risiko mata wang dengan menggunakan kontrak tukaran mata wang asing ke hadapan jika tersedia dan berfaedah kepada Dana. Dana ini juga boleh menggunakan niaga hadapan, swap, dan instrumen derivatif lain untuk melindung nilai risiko dan mungkin melabur sejumlah kecil berbanding jumlah risiko yang diandaikan. Dana boleh melabur dalam dana bersama pasaran wang. Pelaburan dalam dana bersama pasaran wang tidak diinsuranskan atau dijamin oleh Perbadanan Insurans Deposit Persekutuan atau mana-mana agensi kerajaan lain.

Usaha penyelidikan global yang luas adalah tulang belakang sistem kami. Keputusan pelaburan adalah berdasarkan perspektif jangka panjang, yang Dana Amerika percaya sejajar dengan kepentingan pelabur. Prestasi Risiko Utama dan Pendedahan bergantung kepada perubahan dalam keadaan pasaran dan ekonomi dalam pemilihan dan peratusan peruntukan di dalam Dana Pendasar.

Harga ekuiti atau sekuriti berkaitan ekuiti akan berubah-ubah dan boleh menurun dan mengurangkan nilai portfolio pelaburan dalam sekuriti ini. Dana pertukaran "ETF" mungkin gagal untuk mengesan segmen pasaran atau indeks yang bertujuan untuk menjejaki atau berdagang dengan diskaun kepada nilai aset bersihnya "NAV". Pemegang Saham Kumpulan Dana akan menanggung bahagian mereka dari yuran ETF sebagai tambahan kepada yuran dana mereka.

Sekiranya rakan niaga memungkiri kewajipannya, Dana mungkin mengalami kelewatan, menanggung kos, atau kehilangan wang dalam melaksanakan haknya di bawah perjanjian. Sekiranya penjual gagal membeli semula sekuriti dalam keadaan sama ada dan nilai pasaran penurunan keselamatan, Dana mungkin kehilangan wang.

Strategi pariti risiko berusaha untuk menghadkan ketidaktentuan atau risiko portfolio keseluruhan, dengan mempelbagaikan peruntukan risiko, sedangkan kepelbagaian portfolio tradisional berdasarkan peruntukan aset. Pelaburan ini adalah tertakluk kepada risiko bahawa sesuatu entiti kerajaan boleh melambatkan atau menolak untuk membayar faedah atau membayar balik prinsipal hutang kedaulatan, kerana, sebagai contoh, untuk masalah aliran tunai, rizab mata wang asing yang tidak mencukupi, pertimbangan politik, saiz relatif kerajaan kedudukan hutang entiti berhubung dengan ekonomi atau kegagalan untuk melaksanakan pembaharuan ekonomi yang diperlukan oleh Tabung Kewangan Antarabangsa atau agensi pelbagai hala yang lain.